Birleşik kelime Nedir?

Ses düşmesi, ses türemesi, kelime türünün değişmesi, üzerindeki ekin görevini kaybetmesi veya anlam kayması dolayısıyla aralarına ek girmeyerek kalıplaşmış iki veya daha çok sözden oluşan kelime: pazartesi (< pazar ertesi), hissetmek (< hiss etmek), ayakkabı (< ayak kabı), delikanlı (

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Birleşik oturum
Birleşik oy pusulası
Birleşik zaman
Müttehit
Birleşilme
Birleşilmek
Birleşme
Birleşim
Birleşmek
Birleşme değeri